Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày hy sinh của Anh hùng Liệt sỹ Kim Đồng (15/02/1943 -15/02/2023), Hội đồng Đội tỉnh đã chỉ đạo các Liên đội trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các nội dung, phần việc hưởng ứng thu hút sự tham gia của các em đội viên, thiếu nhi trong toàn tỉnh.

       Theo đó, các Liên đội đồng loạt tổ chức Tuyên truyền, phát thanh măng non tuyên truyền về tiểu sử của Anh hùng Liệt sỹ Kim Đồng - Người đội trưởng đầu tiên của Đội TNTP Hồ Chí Minh; về lòng yêu nước, sự hy sinh anh dũng với tinh thần “Tuổi nhỏ chi lớn của thế hệ thiếu nhi Việt Nam đối với sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc. Bên cạnh đó, các Liên đội đã tổ chức các buổi sinh hoạt Chi đội, Sao nhi theo chủ điểm “Noi gương Anh hùng Kim Đồng - Thiếu nhi Việt Nam tiếp bước”; Tổ chức sân chơi tìm hiểu tiểu sử Anh Kim Đồng; tổ chức Lễ kết nạp đội viên mới mang tên Kim Đồng; lồng ghép tuyên dương các em đội viên, thiếu nhi có thành tích xuất sắc noi gương Anh hùng Liệt sỹ Kim Đồng trong học tập, rèn luyện. 

       Thông qua các hoạt động nhằm góp phần giáo dục các em đội viên, thiếu nhi về lòng yêu nước, từ đó không ngừng cố gắng trong học tập, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ.
Anh Tuấn

Một số hoạt động