Hiện nay đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia trên thế giới. Văc-xin phòng bệnh chưa được sử dụng rộng rãi, đã xuất hiện các chủng mới của virus có khả năng lây lan nhanh và mạnh hơn trước. Nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho các bạn Đội viên tại các trường học trong toàn tỉnh về tác hại và các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Phúc triển khai Bản tin“Phòng chống dịch Covid-19" tại các Liên đội trên địa bàn toàn tỉnh.

 Với hình thức mới lạ, đa dạng về hình ảnh, Bản tin phòng chống dịch Covid-19 đã kết nối các bạn đội viên, tương tác với các bạn giúp các bạn hiểu rõ hơn về tác hại và sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19. Thông ban Bản tin đã hướng dẫn các bạn sinh hoạt tại gia đình và khi đi ra ngoài cần bảo vệ bản thân, đảm bảo tuân thủ các quy tắc "5K" của Bộ Y tế.
Nhiều đơn vị đã sáng tạo trong việc triển khai bản tin phòng chống dịch Covid-19, dưới sự hướng dẫn của các đồng chí tổng phụ trách, các bạn đã chủ động sưu tập những nội dung, hình ảnh về dịch bệnh, xây dựng những kịch bản mới, sáng tạo trong quá trình triển khai.

Bản tin phòng chống dịch Covid-19 đã và đang tiếp tục được các đơn vị duy trì hiệu quả.