Thực hiện Kế hoạch số 173/KH-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Nghệ An về việc thực hiện công tác trẻ em năm 2020; Kế hoạch số 78 - KH/TĐTN-TTNTH ngày 23/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc “Thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 – 2022”nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, đơn vị trong công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, ngày 12/10/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có quyết định số 2432-QĐ/TĐTN-TTNTH ngày về việc thành lập CLB tư vấn trợ giúp trẻ em tỉnh Nghệ An. 

Sáng ngày 06/11/2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lễ ra mắt và sinh hoạt CLB lần thứ nhất năm 2020.

Thành viên CLB tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Nghệ An ra mắt

CLB tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Nghệ An được thành lập với 14 thành viên đến từ các tổ chức, đơn vị có nhiệm vụ trong công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em như Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tư pháp, Hội Luật gia, Bệnh viện Sản nhi, Công an tỉnh, Quỹ Bảo trợ trẻ em…, trong đó có 04 đồng chí là thành viên Ban Chủ nhiệm.

CLB là đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em để cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện Luật Trẻ em 2016, các văn bản pháp quy liên quan đến trẻ em và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thực hiện đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em; thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Đội các cấp trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em. Tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để trẻ em được nhận sự hỗ trợ, tư vấn, trợ giúp của các chuyên gia trên các lĩnh vực luật pháp, tâm lý, bác sĩ và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

CLB tiến hành sinh hoạt lần thứ nhất năm 2020 với nhiều nội dung quan trọng

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên CLB đã tiến hành thảo luận quy chế hoạt động của CLB trong thời gian tới; trao đổi, chia sẻ giải pháp, cách làm để tư vấn, trợ giúp trẻ em trong những vụ việc tai nạn thương tích, đặc biệt là xâm hại trẻ em thực tế xảy ra trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua nhằm góp phần giúp các em thiếu nhi được phát triển toàn diện về cả thể chất và tinh thần.

Đ/c Nguyễn Ngọc Châu - UVBTV, Trưởng Ban TTNTH Tỉnh đoàn, Phó Chủ nhiệm CLB trao đổi một số thông tin về các vụ việc phát sinh liên quan đến trẻ em xảy ra trong năm 2020 đến các thành viên CLB

Các thành viên CLB tích cực trao đổi những kinh nghiệm, những khó khăn và đề xuất những giải pháp, cách làm để tư vấn, trợ giúp trẻ em vào một số vụ việc liên quan đến trẻ em xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hy vọng rằng, với mô hình mới này, CLB tư vấn, trợ giúp trẻ em tỉnh Nghệ An sẽ phát huy được vai trò của mình, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em của tỉnh nhà.

Quỳnh Anh – Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An.