Nhằm triển khai có hiệu quả Đề án “Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, giai đoạn 2023-2027”.Cụ thể hóa các nhiệm vụ thực hiện Luật Trẻ em 2016, các văn bản pháp quy liên quan đến trẻ em. Thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, Đội và Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em và bảo vệ quyền lợi trẻ em tỉnh Tiền Giang trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của trẻ em.
Ngày 12/9/2023, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh phối hợp cùng  Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em và bảo vệ quyền lợi trẻ em tỉnh Tiền Giang chọn đơn vị huyện Gò Công Tây làm điểm cập tỉnh to chức Diễn đàn trẻ em “Nâng cao năng lực bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em, tuyên truyền Luật trẻ em năm 2016” cho hơn 500 em học sinh khối Tiểu học tham gia.

Quang cảnh Diễn đàn trẻ em “Nâng cao năng lực bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em, tuyên truyền Luật trẻ em năm 2016”

Đến tham dự đàn có đồng chí Phạm Thanh Giang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang; đồng chí Trần Đoàn Lĩnh - Huyện ủy viên, Trường Phòng GDĐT huyện Gò Công Tây, đồng chí Nguyễn Thị Thoa - Chuyên viên Phòng tư pháp huyện và các thành viên Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em và bảo vệ quyền lợi trẻ em tỉnh Tiền Giang.

Đồng chí Phạm Thanh Giang - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, Giám đốc Nhà Thiếu nhi tỉnh Tiền Giang và các thành viên Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em và bảo vệ quyền lợi trẻ em tỉnh Tiền Giang tham gia chương trình

Thông qua diễn đàn, các em học sinh được các thành viên Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em và bảo vệ quyền lợi trẻ em trang bị những kiến thức về Luật trẻ em năm 2016 cũng như trang bị các kỹ năng phòng chống xâm hại cho bản thân, các đại biểu tham gia diễn đàn giải đáp trực tiếp các thắc mắc của học sinh về các vấn đề liên quan đến trẻ em.

Các thành viên Câu lạc bộ tư vấn, trợ giúp trẻ em và bảo vệ quyền lợi trẻ em trang bị những kiến thức về Luật trẻ em năm 2016 và các kỹ năng phòng chống xâm hại cho học sinh

Diễn đàn trẻ em “Nâng cao năng lực bảo vệ, phòng chống xâm hại trẻ em, tuyên truyền Luật trẻ em năm 2016” tăng cường sự hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia trong trên các lĩnh vực luật pháp, tâm sinh lý, y tế và các cơ quan chức năng trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của trẻ em. Tạo điều kiện thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em,  cho trẻ em được tham gia phát biểu ý kiến, tâm tư nguyện vọng của mình, kịp thời ghi nhận giúp đỡ và đưa ra các giải pháp hiệu quả trong việc thực hiện Luật trẻ em.