Hậu Giang: 100% Liên đội duy trì hoạt động “Lớp em treo ảnh Bác Hồ”
 
      Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022; thiết thực chào mừng 81 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2022); kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022).
      Hội đồng Đội tỉnh Hậu Giang tiếp tục chỉ đạo Hội đồng Đội các huyện,thị xã, thành phố chỉ đạo 100% Liên đội trên địa bàn tỉnh duy trì hoạt động “Lớp em treo ảnh Bác Hồ”, theo đó các liên đội đã tuyên truyền về kỷ niệm 132 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; thực hiện lau ảnh Bác Hồ và bảng 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng ở các phòng học tại các Trường Tiểu học và Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh.
 
       Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là việc làm cụ thể hóa 5 Điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; giáo dục và khơi dậy lòng yêu quê hương, đất nước cho các em thiếu nhi, để các em tiếp tục phấn đấu học tập và rèn luyện, thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy, xứng đáng là con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
 
Thanh Tú, HĐĐ tỉnh.