Từ ngày ngày 02 đến ngày 07/12/2018, Hội đồng Đội tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình rèn luyện Đội viên giai đoạn 2018 - 2022 và Luật trẻ em năm 2016 tại 11 huyện, thị, thành phố, cho 667 cán bộ phụ trách thiếu nhi, Chủ tịch Hội đồng Đội cấp xã và giáo viên làm tổng phụ trách Đội trong toàn tỉnh.

Báo cáo viên Quang Lê Hồng Chuyên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đang thông tin những điểm chính của Luật trẻ em năm 2016

Thông qua các buổi Hội nghị, Thường trực Hội đồng Đội tỉnh đã định hướng những nội dung trọng tâm của Chương trình rèn luyện giai đoạn mới bao gồm: việc thực hiện đánh giá theo từng khối lớp, mỗi khối lớp được cụ thể hóa thành những nội dung rèn luyện cụ thể xoay quanh 05 điều Bác Hồ dạy thiếu niên, nhi đồng; công tác đánh giá rèn luyện thiếu nhi trong thời kỳ mới có nhiều điểm tích cực, thúc đẩy nhu cầu trải nghiệm, sáng tạo của thiếu nhi, đảm bảo được phương châm “Học mà vui - vui mà học”.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã lắng nghe nhiều ý kiến phản hồi của đội ngũ trực tiếp thực hiện Chương trình rèn luyện. Theo đó, đa số đánh giá rất cao tính sáng tạo của Chương trình rèn luyện đội viên trong thời kỳ mới, phù hợp với sự phát triển của thời đại. Tuy nhiên, vẫn còn một số băng khoăn cần được tháo gỡ để Chương trình thật sự đi vào thực tế: việc đăng ký và công nhận cần được thực hiện trên một mẫu phiếu rèn luyện Đội viên thống nhất trong cả nước, trên đó thể hiện rõ những nội dung đội viên đăng ký theo tiêu chí, quá trình nhận xét, theo dõi của phụ trách chi, xác nhận hoàn thành của cấp có thẩm quyền; mặc khác, số lượng đội viên biến động hàng năm rất lớn, đòi hỏi rất nhiều thời gian, kinh phí trong việc in ấn giấy công nhận hoàn thành chương trình, hạng rèn luyện cho cho từng đối tượng rèn luyện, đặt ra yêu cầu quản lý việc rèn luyện thông qua danh sách xác nhận của cấp có thẩm quyền và phần mềm máy tính. Trên cơ sở đó, Hội đồng Đội tỉnh An Giang đang hoàn tất việc thí điểm mẫu phiếu đăng ký rèn luyện tích hợp và chỉ đạo triển khai thí điểm cấp tỉnh tại trường Tiểu học B An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới và trường THCS Quản Cơ Thành, huyện Châu Thành. Kết thúc quá trình thí điểm, Hội đồng Đội tỉnh sẽ tổ chức họp đánh giá, hoàn chỉnh mẫu phiếu đăng ký, đề xuất với Hội đồng Đội Trung ương thông qua các Hội nghị cấp toàn quốc của Đội.

Báo cáo viên đối thoại trực tiếp với đại biểu về cách thức triển khai và công nhận Chương trình rèn luyện Đội viên giai đoạn 2018 - 2022

Trong Chương trình Hội nghị, Hội đồng Đội tỉnh còn thông tin những điểm chính trong Luật trẻ em năm 2016: những hàng vi cấm mới được bổ sung; những nhóm quyền mới so với Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em 2004; Công tác bảo vệ trẻ em gắn với hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022; Trách nhiệm tuyên truyền và hỗ trợ Tổng đại bảo vệ trẻ em 111; các mô hình, tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, bảo đảm để trẻ em tham gia vào các vấn đề về trẻ em...

Đây chính là Hội nghị quan trọng nhằm triển khai những nhiệm vụ trọng tâm của Công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong thời kỳ mới, phù hợp với nhu cầu và nguyện vọng của thiếu nhi tỉnh nhà.

Sơn Nam - TTNTH Tỉnh Đoàn An Giang