Thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021), Hội đồng Đội tỉnh chỉ đạo Hội đồng Đội cấp huyện thực hiện công trình Vì đàn em thân yêu “Lớp em treo ảnh Bác Hồ”.

        Thực hiện công văn số 6930-CV/TWĐTN-CTTN, ngày 09/4/2021 của Trung ương Đoàn về việc triển khai thực hiện Công trình Vì đàn em thân yêu “Lớp em treo ảnh Bác Hồ”, qua rà soát toàn tỉnh có 5.464 phòng học trong các trường tiểu học và trường THCS; trong đó có 3.384 phòng học có ảnh Bác Hồ và 5 điều Bác Hồ dạy, còn 2.080 phòng học (2.440 phòng học khối Tiểu học, 980 phòng học khối THCS) chưa có ảnh Bác Hồ và 5 điều Bác Hồ dạy. Để đảm bảo 100% phòng học có ảnh Bác Hồ và 5 điều Bác Hồ dạy theo sự chỉ đạo, Hội đồng Đội tỉnh cùng Hội các huyện, thị xã, thành phố tranh thủ vận động các nguồn lực cả về kinh phí và ngày công lao động. Ngày 08/5/2021, đồng loạt các đơn vị tổ chức thực hiện việc treo ảnh Bác Hồ và 5 điều Bác Hồ dạy ở các phòng học chưa có. Kết quả, có 2.080 phòng học đã được trang bị ảnh Bác Hồ và 5 điều Bác Hồ dạy, đạt 100% lớp học đều có ảnh Bác Hồ và 5 điều Bác Hồ dạy.

     Đây là hoạt động mang tính giáo dục sâu sắc dành cho các em thiếu nhi nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh, thể hiện vai trò, tình cảm, trách nhiệm của tổ chức Đoàn, tổ chức Đội trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh thực hiện công trình Vì đàn em thân yêu "Lớp em treo ảnh Bác Hồ"

                                                                                                                                      BAN THANH THIẾU NHI -TRƯỜNG HỌC