Phiên họp mô hình Hội đồng trẻ em là một chương trình do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh thực hiện từ năm 2019, nhằm kết nối thiếu nhi với lãnh đạo sở, ban ngành và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, kịp thời nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng, suy nghĩ của các em và định hướng những giải pháp thích hợp để trẻ em tỉnh nhà được học tập, vui chơi, sống trong môi trường an toàn và phát triển toàn diện.
 

 
Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, ngày 28/12/2021 Tỉnh Đoàn - Hội đồng Đội tỉnh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Phiên họp mô hình Hội đồng trẻ em năm 2021 bằng hình thức trực tuyến với 11 điểm cầu tại 11 huyện, thị, thành phố trong toàn tỉnh.
 

 
Phiên họp có 71 đại biểu tham dự tại 11 điểm cầu, trong đó có 25 đại biểu thiếu nhi là thành viên mô hình Hội đồng trẻ em cấp tỉnh tham gia. Tại phiên họp, các em đã phát biểu 13 ý kiến liên quan đến dự thảo Luật dân số; dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, chủ yếu tập trung vào điều 17 “Cung cấp dịch vụ thân thiện về kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản cho người chưa thành niên” và điều 33 “Xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh” của dự thảo Luật dân số; Điều 4 “Hành vi bạo lực gia đình”, điều 5 “Nguyên tắc phòng, chống bạo lực gia đình”, điều 6 “Những hành vi bị cấm”, điều 10 “Quyền và nghĩa vụ của thành viên gia đình” và điều 32 “Biện pháp chấm dứt hành vi bạo lực gia đình và bảo vệ, hỗ trợ người bị bạo lực gia đình” của dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Điều 3 “Quy tắc ứng xử chung” và điều 4 “Quy tắc ứng xử cho tổ chức, cá nhân” của dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội (theo Quyết định số 874/QĐ-BTTTT ngày 17/6/2021 của Bộ Thông tin Truyền thông); Điều 5 “Quy tắc ứng xử cho trẻ em” và điều 7 “Quy tắc ứng xử cho người dùng mạng” của dự thảo Bộ Quy tắc ứng xử về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Hai là, về vấn đề học trực tuyến trong thời gian gần đây, có 15 ý kiến phát biểu, chủ yếu tập trung vào những khó khăn và giải pháp để việc học hiệu quả hơn. Ba là, về vấn đề chăm sóc, bảo vệ thiếu nhi trong dịch bệnh, có 11 ý kiến phát biểu tập trung vào công tác hỗ trợ đời sống vật chất và tinh thần, bên cạnh đó là các biện pháp nhằm giúp thiếu nhi an toàn trong dịch bệnh.Trong nhiệm vụ, chức năng, các thành viên Ban tham vấn đã có những ý kiến giải đáp, chia sẻ, định hướng cho các em và ghi nhận các nội dung còn lại để kiến nghị lên Hội đồng nhân dân, các sở, ngành chức năng có liên quan./