Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các cháu thiếu niên, nhi đồng tình thương yêu và quan tâm đặc biệt. Người cho rằng: “trẻ em là những mầm non, những người chủ tương lai của đất nước”, “Ngày nay chúng là thiếu nhi, ít năm sau chúng sẽ là công dân, cán bộ”. Điều này có nghĩa rằng trẻ em luôn giữ một vai trò quan trọng đối với đất nước. Thực hiện lời dạy của Người, nhiều năm qua Đảng và Nhà nước luôn coi nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em là nội dung cơ bản của chiến lược phát triển con người. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cho Hội đồng Đội Trung ương xây dựng và triển khai thí điểm mô hình Hội đồng trẻ em.

Mặc dù không phải là đơn vị được chọn thí điểm mô hình Hội đồng trẻ em. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh nhận thấy mô hình Hội đồng trẻ em là mô hình ý nghĩa, góp phần phát huy quyền của trẻ em. Vì vậy, đã chủ động đăng ký với Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương về việc triển khai thí điểm Hội đồng Trẻ em. Năm 2018, Hội đồng Trẻ em tỉnh được thành lập, chính thức đi vào hoạt động năm 2019. Đến năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 01 Hội đồng trẻ em cấp tỉnh và 09 Hội đồng trẻ em ở 09 huyện, thành phố.
 

              Ra mắt Hội đồng Trẻ em tỉnh Bến Tre giai đoạn 2023 - 2027

Phát huy vai trò của Hội đồng trẻ em, từ năm 2018 đến nay, thành viên Hội đồng Trẻ em cấp huyện tại hơn 300 Liên đội đã nhận được hơn 50.000 ý kiến, trong đó cấp trường, cấp xã giải quyết gần 46.000 ý kiến, chủ yếu liên quan đến môi trường học tập, xây dựng các hoạt động, sân chơi dành cho thiếu nhi, vấn nạn bạo lực học đường; 09 huyện, thành phố nhận được hơn 4000 ý kiến gửi về, trong đó giải quyết được khoảng 2.500 ý kiến liên quan đến việc xây dựng các khu vui chơi giải trí, phòng chống xâm hại, bạo lực gia đình, phòng chống đuối nước; cấp tỉnh nhận được gần 1500 ý kiến ở các nhóm vấn đề học tập và áp lực trong học tập, xâm hại trẻ em và bạo lực gia đình, bạo lực học đường, an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ em. Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp cùng Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức 02 cuộc đối thoại chuyên đề giữa Hội đồng nhân dân tỉnh và Hội đồng trẻ em tỉnh, tạo cơ chế điều kiện Hội đồng trẻ em tỉnh được tham gia các kỳ họp của HĐND tỉnh, qua đó đề xuất các ý kiến, kiến nghị của trẻ em đến các sở, ngành để được giải quyết. Đoàn đại biểu Hội đồng trẻ em tỉnh Bến Tre với 08 thành viên đại diện cho tiếng nói trẻ em tỉnh Bến Tre tham gia Phiên họp giả định “Quốc Hội trẻ em” lần thứ I – năm 2023 diễn ra tại thủ đô Hà Nội.

Trong thời gian tới, để Hội đồng trẻ em tỉnh phát huy tốt vai trò và góp phần tham gia xây dựng chính quyền, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 101-KH/TĐTN-TTNTH ngày 24/11/2023 về việc “Thực hiện “Đề án Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em giai đoạn 2023 – 2027” trên địa bàn tỉnh Bến Tre”. Đồng thời, tập trung thực hiện các nội dung sau:

Một là, tiếp tục triển khai các hoạt động của Hội đồng Trẻ em ngày càng đa dạng về hình thức nhằm tiếp thu một cách sâu rộng các ý kiến, nguyện vọng của trẻ em; tiếp tục quán triệt trong các cấp bộ Đoàn, Đội phát huy quyền tham gia, tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em không chỉ đơn thuần là việc tiếp nhận ý kiến của trẻ em mà quan trọng hơn là phải cho phép trẻ em học được cách trình bày ý kiến, xử lý vấn đề có tính xây dựng, tạo điều kiện để trẻ em khẳng định sự ảnh hưởng chính đáng của bản thân đến với xã hội xung quanh. Sự tham gia của các em giúp đảm bảo các nhu cầu thực sự của trẻ em đúng như trẻ em đã bày tỏ chứ không phải là giả định, gán ghép. Nhưng cũng không hoàn toàn tách biệt vai trò của các cấp bộ Đoàn, Đội đối với việc định hướng đáp ứng nhu cầu và giải quyết các vấn đề đối với trẻ em.

Hai là, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn trẻ em có kiến thức và kỹ năng đáp ứng được các tiêu chuẩn trở thành thành viên của Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, cấp huyện, đủ năng lực truyền tải các ý kiến, nguyện vọng của trẻ em; thành lập Đoàn Đại biểu Quốc hội Trẻ em để bồi dưỡng đại biểu tham dự Phiên họp Giả định Quốc hội Trẻ em lần thứ II.

Ba là, tiếp tục tạo điều kiện cho Chủ tịch Hội đồng trẻ em tỉnh tham gia các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh; trước kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục lấy ý kiến trẻ em và gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh; tiếp tục mời Chủ tịch Hôi đồng trẻ em tỉnh tham gia giám sát phản biện xã hội theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính Trị năm 2023 về nội dung thực hiện Luật Trẻ em số 102/2016/QH13 tại các huyện, thành phố.

Bốn là, tăng cường mối quan hệ giữa Hội đồng trẻ em tỉnh, Hội đồng trẻ em cấp huyện, trẻ em tại cấp cơ sở thông qua tổ chức các chuyến đi thực tế, tiếp xúc cử tri dành cho các thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh tại các huyện, thành phố.

Qua các hoạt động của Hội đồng trẻ em, trẻ em trên địa bàn tỉnh đã thể hiện được bản lĩnh, dám mạnh dạn bày tỏ chính kiến, quan điểm của cá nhân về các vấn đề nhằm đảm bảo lợi ích chung của trẻ em. Từ trong hoạt động này, trẻ em đã trở thành một trong những thành tố quan trọng góp phần vào quá trình tham gia xây dựng chính quyền.

Hội đồng Đội tỉnh Bến Tre