Hội đồng Trẻ em tỉnh Đồng Nai được thành lập với 47 thành viên có độ tuổi từ 9 đến 15 tuổi, là các em học sinh tiêu biểu xuất sắc đại diện cho hơn 449.473 học sinh, thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.
 
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Công tác Thiếu nhi TW Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Đội Trung ương tặng hoa chúc mừng Hội đồng trẻ em tỉnh Đồng Nai năm 2020
 
Hội đồng trẻ em được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản và có sự hướng dẫn của Ban tham vấn là đại diện tổ chức Đoàn Đội và các sở, ngành, chuyên gia. Mỗi năm, Hội đồng họp định kỳ 2 lần trước kỳ họp của HĐND tỉnh. Ban tham vấn Hội đồng Trẻ em gồm 11 người, gồm tập hợp các chuyên gia đang hoạt động tại các cơ quan, các tổ chức xã hội nhiệt tình, tâm huyết với công tác thiếu nhi về lĩnh vực trẻ em, có nhiệm vụ trực tiếp định hướng hoạt động và thường xuyên hướng dẫn, tổ chức hỗ trợ các hoạt động của Hội đồng Trẻ em.
 
Được biết, Đồng Nai là tỉnh thứ 14 trong cả nước thành lập Hội đồng Trẻ em cấp tỉnh. Hội đồng Trẻ em tỉnh Đồng Nai là một hình thức tổ chức hoạt động lần đầu tiên được thành lập do chính trẻ em trực tiếp điều hành nhằm nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc thực hiện quyền tham gia vào các vấn đề liên quan đến trẻ em theo quy định của pháp luật; tạo cơ hội tham gia bình đẳng cho mọi trẻ em, là môi trường để các em trao đổi ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất thiết thực của thiếu nhi trong việc học tập, vui chơi, giải trí. Đây cũng là kênh nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và nhu cầu của thiếu nhi về những vấn đề liên quan đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Qua đó, tạo sự quan tâm, hỗ trợ và trách nhiệm của cộng đồng, xã hội trong việc hiện thực hóa các quyền của trẻ em.
 

Cũng trong buổi chiều cùng ngày, các em thiếu nhi thành viên Hội đồng Trẻ em đã được tập huấn về các kỹ năng làm việc nhóm, xử lý tình huống với vai trò là thành viên Hội đồng Trẻ em,….
 
*Kỳ họp Hội đồng Trẻ em tỉnh Đồng Nai lần thứ I, năm 2020
 
Sau chương trình Lễ ra mắt, Hội đồng Trẻ em tỉnh Đồng Nai năm 2020 đã diễn ra kỳ họp đầu tiên với 47 thành viên.
 
Kỳ họp Hội đồng Trẻ em tỉnh Đồng Nai lần thứ I, năm 2020
 
Kỳ họp đã được diễn ra sôi nổi với 54 lượt ý kiến xoay quanh các vấn đề chính như các hoạt động hè cho trẻ em, các hoạt động trọng tâm cần thiết trong công tác Đội TNTP Hồ Chí Minh; thực trạng và các giải pháp phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước cho trẻ em; thực trạng và an toàn trên không gian mạng cho trẻ em;…
 
Các lượt ý kiến của Đại biểu Hội đồng Trẻ em sẽ được Ban Tham vấn tổng hợp, gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh./.

 

Trịnh Tình