Chiều ngày 11/9/2020, Tổ chức Plan International tại Việt Nam phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thảo định hướng Dự án “Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em”.  Tham dự tại buổi hội thảo  Đồng chí Đỗ Thị Hương- Bí Thư Tỉnh đoàn, các đồng trí trong Ban tham vấn Hội đồng trẻ em cấp tỉnh, các đồng trí trong ban quản lý dự án Tỉnh đoàn, đại diện sở Giáo dục và đào tạo; Phòng giáo dục và đào tạo huyện Xin Mần, Mèo Vạc; các Huyện, Thành đoàn; đại diện Plan Hà Giang có đồng chí Vũ Thanh Hiền – Phó Giám đốc văn phòng điều phối và cán bộ điều phối dự án Plan tại Hà Giang.

Hà Giang là một trong những tỉnh được lựa chọn xây dựng mô hình “Hội đồng trẻ em” (HÐTE), theo Quyết định số 1235/QÐ-TTg, ngày 3/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, giai đoạn 2016 - 2020. Các hoạt động của dự án được triển khai từ năm 2019 đến nay, với sự hướng dẫn của Hội đồng đội trung ương và sự hỗ trợ của tổ chức Plan Việt Nam; trong đó đã thành lập được HĐTE cấp tỉnh và HĐTE tại 2 huyện Mèo Vạc, Xín Mần. HĐTE một hướng đi mới trong tiến trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ, tạo môi trường mọi trẻ em đều được phát huy hết tiềm năng của bản thân, tạo môi trường bình đẳng để các em trao đổi ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của mình. Ðồng thời, HÐTE sẽ phát huy vai trò là cầu nối giúp lãnh đạo địa phương, các cơ quan hoạt động trong lĩnh vực trẻ em nắm bắt tình hình, nguyện vọng và nhu cầu chính đáng của trẻ.

Chia sẻ tại buổi hội thảo Ông Hoàng Vân Huy, cán bộ điều phối dự án Plan Việt Nam ở Hà Giang đã giới thiệu tổng quan về dự án “ Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em” và tóm tắt những kế hoạch triển khai thực hiện đề án.

Phát biểu tại Hội thảo đồng chí Đỗ Thị Hương, Bí thư tỉnh đoàn đã định hướng và tập trung vào việc sắp sếp vào bộ máy, hoạt động của HĐTE cấp tỉnh, cấp huyện; và xin chủ trương của tỉnh chỉnh sủa kéo dài thời gian thực hiện đề án, trong đề án có đề cập đến HĐTE đề nghị các huyện thành đoàn quan tâm rà soát kiện tòa lại HĐTE và có văn bản của Tỉnh đoàn kiện toàn lại hội đồng trẻ em, tuy nhiên trong tinh thần linh hoạt và kế thừa từ năm trước và đề nghị văn phòng plen bổ sung thêm các tổng phụ trách tham gia vào hội đồng tham vấn cấp tỉnh, cấp huyện.

Kết thúc buổi hội thảo, Tỉnh đoàn Hà Giang và Plan Hà Giang đã tiếp thu ý kiến phát biểu và bổ sung các nội dung tham luận để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án đưa Đề án “Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em” đạt hiệu quả.

                                                                                                                                                                                                                             Tuấn Anh - Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn