Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban tham vấn đã được nghe báo cáo triển khai mô hình Hội đồng trẻ em tỉnh trong thời gian qua và định hướng một số hoạt động trong thời gian tới như: Tập huấn Khóa an toàn cho trẻ em trên không gian mạng; Kỹ năng thu thập thông tin; Kỹ năng kể chuyện qua ảnh; Chương trình gặp mặt đối thoại với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh…

Ảnh 1: Quang cảnh Hội nghị Ban tham vấn Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Bình
Để đảm bảo các hoạt động trong thời gian tới đạt hiệu quả, đáp ứng yêu cầu đề ra, đồng chí Lê Thị Ngọc Hà - Trưởng ban tham vấn đề nghị các thành viên trong ban tham vấn Hội đồng trẻ em thực hiện tốt trách nhiệm tham mưu, tổ chức hiệu quả các nhiệm vụ được phân công; tổng hợp ý kiến, nguyện vọng của trẻ em phản ánh với các cấp lãnh đạo, chính quyền trong tỉnh, đồng thời kiểm tra, đôn đốc việc triển khai các nội dung hoạt động thường xuyên của Hội đồng trẻ em.