Trong 2 ngày 17 - 18/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn phối hợp với tổ chức Quốc tế Plan tại Quảng Bình triển khai Kế hoạch tập huấn kỹ năng truyền thông cho thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh Quảng Bình.
Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Lê Thị Ngọc Hà, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; đồng chí Đinh Trung Hiếu, UVBTV Tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Thanh thiếu nhi trường học Tỉnh Đoàn, các đồng chí phụ trách thiếu nhi và 35 thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh.

Ảnh 1: Đồng chí Lê Thị Ngọc Hà, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh phát biểu tại buổi tập huấn.
Tại buổi tập huấn, các thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh được giới thiệu, củng cố các kiến thức cơ bản về Giới, Giới tính, Bình đẳng Giới, Công bằng Giới, Bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại tình dục trẻ em; Hướng dẫn cách thức xây dựng các thông điệp, sản phẩm truyền thông về quyền trẻ em và bình đẳng giới sử dụng truyền thông tại các Liên đội trường học, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng trẻ em tỉnh tại cơ sở; Thực hành xây dựng sản phẩm truyền thông về quyền trẻ em và bình đẳng giới; Các phương pháp tăng cường công tác truyền thông.

Ảnh 2: Quang cảnh buổi tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng cho thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh.
Thông qua lớp tập huấn, các thành viên Hội đồng trẻ em tỉnh nắm chắc được các kiến thức và tổ chức đẩy mạnh các đợt truyền thông về quyền trẻ em, bình đẳng giới cho các bạn thiếu nhi trong trường học và trong cộng đồng các em đang sinh sống.
Nguồn: Hội đồng Đội tỉnh Quảng Bình.