Ngày 08.11. Tại Hội trường tầng 3 cơ quan Tỉnh đoàn. Tỉnh đoàn Hà Giang phối hợp với Văn phòng Plan Hà Giang tổ chức lớp tập huấn Hội đồng trẻ em cấp tỉnh năm 2020. Tham dự có các đồng chí trong ban Quản lý Dự án Hội đồng trẻ em, các đồng chí lãnh đạo các Ban chuyên môn, bộ phận trực thuộc Tỉnh đoàn, thường trực các Huyện, Thành đoàn cùng 45 em là thành viên Hội đồng trẻ em cấp tỉnh.
Trong 01 ngày, các học viên đã được các đồng chí báo cáo viên cung cấp, trao đổi kiến thức cơ bản về mô hình Hội đồng trẻ em như: Giới thiệu khái quát tổng thể nội dung hoạt động của Hội đồng trẻ em giai đoạn 2020 - 2021; Kiến thức về bảo vệ trẻ em, các kỹ năng làm việc và cách sử dụng bộ công cụ thu thập thông tin về thực hiện Quyền trẻ em; Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ thu thập thông tin về thực trạng thực hiện Quyền trẻ em.
Khóa tập huấn Hội đồng trẻ em được tổ chức nhằm giúp cho các thành viên của Hội đồng trẻ em hiểu rõ nhiệm vụ, chức năng, hoạt động trách nhiệm của thành viên Hội đồng trẻ em; kiến thức về quyền trẻ em, luật trẻ em; kiến thức giới, bình đẳng giới; bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại tình dục trẻ em, kiến thức và kỹ năng bảo vệ trẻ em... nắm vững các kỹ năng làm việc để thực hiện vai trò của Hội đồng trẻ em trong giám sát và các kiến nghị thực hiện chính sách liên quan đến trẻ em...
Tại lớp tập huấn Hội đồng trẻ em cấp tỉnh đã Thông qua quyết định kiện toàn Hội đồng trẻ em giai đoạn 2020 - 2021; Bầu bổ sung 01 em tham gia chức vụ phó chủ tịch Hội đồng trẻ em.

                                                                                                             Hội Đồng đội Hà Giang