Đa dạng hóa các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền về Luật trẻ em 2016 là rất quan trọng để nâng cao nhận thức của gia đình, nhà trường, xã hội và của chính trẻ em về Luật trẻ em; từ đó để Luật trẻ em được cụ thể hóa, triển khai thực hiện hiệu quả.
Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Quảng Bình phối hợp với tổ chức Quốc tế Plan triển khai công trình bảng tin truyền thông về Luật Trẻ em, được triển khai tại 122 liên đội, điểm sinh hoạt thiếu nhi trong toàn tỉnh với tổng giá trị 83.750.000 đồng. Đây là công trình măng non chào mừng 80 năm thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2021) và thiết thực chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Các bảng tin truyền thông được đặt tại cổng trường, tại phòng truyền thống Đội TNTP Hồ Chí Minh, các góc vui chơi, sinh hoạt của thiếu nhi để các bạn thiếu nhi, giáo viên, phụ huynh dễ tiếp cận.
Chị Lê Thị Ngọc Hà - Phó Bí Thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Quảng Bình cho biết: Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động, việc triển khai bảng tin truyền thông về Luật trẻ em nhằm cung cấp thông tin cho gia đình, nhà trường, xã hội và trẻ em về Luật trẻ em, thấy được vai trò, tầm quan trọng của Luật trẻ em; tạo môi trường các em được tiếp cận các thông tin gần gũi, thân thiện; Góp phần xây dựng môi trường an toàn, lành mạnh, xây dựng ngôi trường hạnh phúc. Đó cũng là sự gửi gắm đến gia đình, nhà trường, xã hội, các  cấp, các ngành cần quan tâm nhiều hơn nữa đến trẻ em và công tác trẻ em”.
Triển khai công trình bảng tin truyền thông về Luật trẻ em là hoạt động rất ý nghĩa, thiết thực. Từ sự phân bổ của tỉnh, Hội đồng Đội thị xã Ba Đồn và Hội đồng Đội huyện Quảng Trạch đã triển khai 100% bảng tin tại tất cả các liên đội trên toàn huyện, như vậy trên toàn tỉnh đã triển khai 172 bản tin truyền thông về Luật trẻ em.
Bạn Nguyễn Lê Tâm Hạnh, sinh hoạt tại Nhà thiếu nhi tỉnh Quảng Bình chia sẻ: “Khi được tiếp cận với các nội dung của Bản tin truyền thông về Luật trẻ em  2016, cụ thể là Quyền và bổn phận của trẻ em, em rất hào hứng, phấn khởi về những thông tin được tiếp cận, đặc biệt cách trình bày rất sinh động, dễ hiểu khiến chúng em rất thích thú. Chúng em cảm thấy mình được quan tâm và yêu thương nhiều hơn”.
Với ý nghĩa công trình được triển khai, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn, Hội đồng Đội tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu để triển khai nhiều cách làm sáng tạo, đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật trẻ em 2016.
Dưới đây là một số hình ảnh