1. Mục đích ý nghĩa, yêu cầu:
- Góp phần rèn luyện than thể và kỹ năng chạy, nhảy… cho người chơi.
- Tạo không khí vui chơi sôi nổi, ý thức đoàn kết và tinh thần tập thể, giúp đỡ lẫn nhau.
2. Số lượng, đội hình, địa điểm chơi:
- Số lượng người chơi khoảng 8 – 10 bạn, nếu nhiều người chơi có thể chia thành nhiều nhóm chơi.
- Địa điểm chơi rộng rãi, sạch sẽ, bằng phẳng làm song, có kẻ vạch làm hai bờ.
3. Hướng dẫn cách chơi:
- Chuẩn bị chơi:
+ Chọn một người chơi làm “cá sấu” (“oẳn tù tỳ” để chọn ra).
+ Các người chơi đứng hai bên bờ.
- Bắt đầu chơi: Khi có hiệu lệnh, người chơi làm “cá sấu” đi lại giữa hai vạch tìm bắt người chơi nào ở dưới nước hoặc thò chân xuống nước (nhảy ra khỏi vạch hoặc thò chân xuống vạch). Để sinh động, người qua sông, đứng trên bờ trọc tức “cá sấu”. “Cá sấu” chạy ngược xuôi để cố gắng bắt được các người chơi, người chơi nào xuống sông mà nhảy lên bờ không kịp bị “cá sấu” bắt được phải thay thế làm “cá sấu”.
4. Luật chơi:
- Người chơi qua sông thì không được nửa chừng quay lại, dù vòng vèo lên xuống nhưng cứ phải sang bờ bên kia mới được.
- “Cá sấu” không được dùng tay kéo người trên bờ xuống sông nếu người đó không thò chân xuống sông hoặc nhảy xuống sông.