Phát động Liên hoan tuyên truyền măng non với chủ đề "Tìm hiểu luật trẻ em 2016"

Sáng ngày 11/4/2023, Thành đoàn, Hội đồng Đội thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ phát động Liên hoan tuyên truyền măng non tìm hiểu Luật Trẻ em năm 2016. Trong đó đối tượng tham gia dự thi là các em đội viên, thiếu niên, nhi đồng đang học tập, sinh hoạt Đội và tham gia các Đội tuyên truyền măng non tại Liên đội, xã, phường, thị trấn.

 Quang cảnh Lễ phát động Liên hoan Tuyên truyền măng non năm 2023
với chủ đề "Luật trẻ em năm 2016"

Theo đó, các đội dự thi thực hiện 01 video clip, thời lượng tối đa 10 phút thông qua tiểu phẩm tuyên truyền theo hình thức sân khấu hóa những nội dung như: câu chuyện người thật, việc thật, những ý tưởng, sáng kiến về tham gia tuyên truyền Luật trẻ em năm 2016, đẩy mạnh việc trẻ em tham gia vào các vấn đề của trẻ em. Các thực trạng và ý tưởng được đưa ra trong tiểu phẩm phải ý nghĩa và mang tính thiết thực, đảm bảo tuyên truyền hiệu quả Luật trẻ em trong đội viên, thiếu niên và nhi đồng và gửi về cho Ban Tổ chức.
Có thể nói, Liên hoan Tuyên truyền măng non là hoạt động nhằm đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trong đội viên, thiếu niên, nhi đồng về Luật Trẻ em năm 2016; nâng cao nhận thức của các cấp bộ Đoàn, hội đồng Đội các cấp, thiếu nhi và toàn xã hội về các quyền và bổn phận của trẻ em; tạo sân chơi bổ ích cho thiếu nhi; trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết về bảo vệ, chăm sóc trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại, bạo lực học đường. Đồng thời, Cuộc thi cũng nhằm lấy ý kiến của trẻ em đóng góp xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030.