Sáng ngày 02/6/2022, tại Nhà văn hoá xã Ia Nhin, huyện Chư Păh, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức tập huấn, tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em năm 2022. Tham dự chương trình có 50 em đội viên của các trường Tiểu học, THCS và các đồng chí cán bộ phụ trách thiếu nhi, giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trên địa bàn xã.
Tại chương trình, các em đội viên, thiếu nhi đã được truyền đạt, tập huấn các nội dung như: Thế nào là xâm hại tình dục, các đối tượng, hình thức, những nguy cơ xâm hại tình dục đối với trẻ em; các biện pháp phòng ngừa, hướng dẫn một số tình huống phòng chống xâm hại tình dục và bạo lực học đường. Cách bảo vệ bản thân phòng tránh những nguy cơ, lời nói quấy rối tới mình,...
Chương trình tập huấn nhằm tuyên truyền, nâng cao kiến thức, trang bị những kỹ năng sống thiết yếu và thực tế cho thiếu nhi, học sinh để phòng, chống bạo lực và xâm hại trẻ em; đồng thời, cũng là dịp để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc bảo vệ và tham gia phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em, tạo điều kiện để mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn.