1. Mục đích ý nghĩa, yêu cầu:
- Góp phần rèn luyện thân thể và kĩ năng chạy, nhảy… cho người chơi.
- Tạo không khí vui chơi sôi nổi, ý thức đoàn kết và tinh thần tập thể.
2. Số lượng, đội hình, địa điểm chơi:
- Số lượng người chơi khoảng 8 – 10 bạn cùng giới (nam riêng, nữ riêng), nếu nhiều người chơi có thể chia thành nhiều nhóm chơi.
- Mỗi nhóm chơi tập hợp người chơi thành một hàng dọc hoặc vòng tròn, “Oẳn tù tì” chọn ra một hoặc nhiều bạn đóng vai “ngựa”.
- Địa điểm chơi rộng rãi, sạch sẽ, bằng phẳng.
3. Hướng dẫn cách chơi:
- Cách 1:
+ Chuẩn bị chơi: “Ngựa” đứng quay ngang thân người với tư thế: Hai chân rộng bằng vai, cúi lưng, đầu và thân trên cúi về trước, hai tay chống hông, vai hướng về các bạn chơi. Các người chơi còn lại xếp thành 1 hàng dọc, mỗi người cách nhau 3m
+ Bắt đầu chơi: Các người chơi lần lượt chạy đến “ngựa”, đặt hai tay lên lưng “ngựa” rồi dạng hai chân nhảy qua người bạn, nhảy xong đi bộ về tập hợp ở cuối hàng chờ đến lượt mình nhảy tiếp.
- Cách 2:
+ Chuẩn bị chơi: Người chơi làm “ngựa” đứng mặt hướng theo hướng chạy đà của các bạn chơi, tư thế đứng như cách 1. Các người chơi còn lại xếp thành một hàng dọc, mỗi người cách nhau 3 – 4m, người đứng đầu hàng cách “ngựa” khoảng 4 – 5m.
+ Bắt đầu chơi: Các người chơi lần lượt chạy đến “ngựa”, đặt hai tay lên lưng “ngựa” rồi dạng hai chân nhảy qua người bạn, nhảy xong đi bộ về tập hợp ở cuối hàng chờ đến lượt mình nhảy tiếp.
- Cách 3:
+ Chuẩn bị chơi: Chọn 2 – 3 người chơi làm “ngựa” đứng mặt hướng theo hướng chạy đà của các bạn chơi, tư thế đứng như trên, mỗi “ngựa” đứng cách nhau 3 – 4m. Các người chơi còn lại xếp thành 1 hàng dọc, mỗi người cách nhau 3 – 4m, người đứng đầu hàng cách “ngựa” khoảng 4 – 5m.
+ Bắt đầu chơi: Các người chơi lần lượt chạy đến “ngựa”, đặt hai chân lên lưng “ngựa” rồi dạng hai chân nhảy qua người bạn, nhảy xong “ngựa 1”, nhảy tiếp qua “ngựa 2”, “ngựa 3”… nhảy xong đi bộ về tập hợp ở cuối hàng chờ đến lượt mình nhảy tiếp.
- Cách 4:
+ Chuẩn bị chơi: Các người chơi lần lượt đứng làm “ngựa” theo đội hình vòng tròn (đứng trước khoảng 3 – 5 em), tư thế đứng như trên, mỗi “ngựa” đứng cách nhau 3 – 4m, 2 – 3 người chơi đứng bên ngoài cách “ngựa” đầu vòng tròn 4 – 5m.
+ Bắt đầu chơi: Các người chơi chạy đến “ngựa 1” (đầu vòng tròn), đặt hai tay lên lưng “ngựa” rồi dạng hai chân nhảy qua người bạn, nhảy xong “ngựa 1”, nhảy tiếp qua “ngựa 2” – sau khi người chơi nhảy qua lưng mình, lập tức “ngựa 1” thôi không làm “ngựa” nữa trở thành người chơi nhảy tiếp qua “ngựa 2”, sau khi các bạn nhảy qua lưng mình xong “ngựa 2” trở thành người chơi nhảy tiếp qua “ngựa 3”, các “ngựa” khác cũng tương tự như trên… Các người chơi (2 – 3 người ban đầu) chưa làm “ngựa”, nhảy xong qua các “ngựa” phải chạy đến các vị trí “ngựa” cũ để tiếp tục làm “ngựa” cho các bạn đã làm “ngựa” lần lượt nhảy qua.
4. Luật chơi:
- Trước khi chơi các người chơi phải quy định và thống nhất cách nhảy “ngựa”, có thể quy định thêm các đội hình nhảy “ngựa” khác hoặc kết hợp nhiều cách nhảy ngựa lại với nhau để trò chơi thêm sinh động, phù hợp với trình độ người chơi và thực tế cuộc chơi.
- Khi nhảy “ngựa”, người chơi phải chống hai tay lên lưng “ngựa”, dạng chân nhảy qua lưng mà không được chạm vào người “ngựa”. Nếu chạm vào “ngựa” hoặc bị ngã, xô “ngựa” ngã là bị loại phải ra làm “ngựa”.
- “Ngựa” phải đứng đúng tư thế để người nhảy “ngựa” nhảy được thuận lợi, không được cố tình thay đổi tư thế đột ngột trong khi người chơi đang nhảy dễ gây mất đà, té ngã nguy hiểm…