Trong 3 ngày 25,26,27 tháng 5 Hội đồng Đội tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai cuộc thi tìm hiểu về Luật trẻ em dành cho các đội tuyên truyền măng non Tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2021. Cuộc thi đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho trẻ em học sinh tìm hiểu kiến thức quyền trẻ em và các quy định về Luật trẻ em, thực hiện 05 điều Bác Hồ dạy; tạo cơ hội cho các em thể hiện trí tuệ, sự sáng tạo và rèn luyện kỹ năng tư duy logic, xử lý tình huống, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong hoạt động tập thể. Do tình hình dịch bệnh nên Hội đồng Đội tỉnh đã triển khai cuộc thi dưới hình thức trực tuyến.

Với chủ đề: "Luật trẻ em- những điều cần biết", BTC đã đưa ra 20 câu hỏi để các bạn học sinh tham gia trả lời qua hệ thống phần mềm Chatbot. Kết quả đã có gần 59.062 thí sinh tại các Liên đội trường Tiểu học và THCS tham gia cuộc thi.